Jaa Jotain webinaarisarja 2018 banneri

Jaa jotain -teemaviikko järjestetään jo kuudetta kertaa 5.-9.3.2018 Open Education Weekin hengessä. Jakamisen ohjeet löydät Creative Commons -sivustolta. Vuoden 2018 tempausta vauhdittavat Suomen eOppimiskeskus ry, KOTEK-hanke ja Otavan Opiston Suunta-tiimi.

KOTEK-hanke tarjoaa viikon aikana webinaareja mm. tekijänoikeuksiin, avoimeen sisällöntuotantoon ja saavutettavuuteen liittyen.

Webinaaritallenteet

Jaa jotain -viikon webinaaritallenteet YouTube-soittolistana.

Maanantai 5.3.2018

Open Education Week -webinaarisarjan ja Jaa Jotain -teemaviikon avaus - Tarmo Toikkanen, Kaisa Honkonen ja Anne Rongas
Avauspuheenvuoro - Kaisa Honkonen & Tarmo Toikkanen: Webinaaritallenne
Anne Rongas: Webinaaritallenne - Esitysdiat
Tarmo Toikkasen Google Slides -vinkki: Webinaaritallenne

Perusopetuksen wikiloikka - Tero Toivanen
Webinaaritallenne - Esitysdiat

Tiistai 6.3.2018

Webinaarista taitoa tekijänoikeuksiin

Torstai 8.3.2018

Saavutettavuusdirektiivi - Tero Huttunen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Webinaaritallenne

Kategoria Muut projektit

KOTEK-hanke järjesti syksyllä 2015 viiden webinaarin sarjan:

Avointen sisältöjen hyödyntäminen opetuksen tukena

Avoimia sisältöjä saa käyttää vapaasti ja maksutta melkein mihin tahansa, tekijänsä luvalla. Wikipediasta lähtien netti on pullollaan avointa sisältöä, jota voi hyödyntää sekä opettajan tekemän materiaalin rikastamisessa että oppilaiden harjoitustöiden tukena. Kaikkea ei tarvitse tehdä alusta asti itse. Muiden tuotoksia laillisesti hyödyntämällä päästään pidemmälle omien tuotosten kanssa ja voidaan myös tavoitella erilaisia oppimistuloksia.

Mistä avoimen sisällön tunnistaa? Mitä avoimella sisällöllä saa tehdä? Mistä hyvää sisältöä löytyy?

Linkkejä


Itse tehdyn materiaalin julkaiseminen avoimena sisältönä

Opettajan tekemät aineistot sekä oppilaiden itse tai ryhmissä tekemät tuotokset ovat potentiaalisesti arvokasta materiaalia muille opettajille ja oppijoille. Kaikkea tekemäänsä ei pidä julkaista, mutta jos jostain sisällöstä on ylpeä, sen julkaiseminen ja avoimella lisenssillä varustaminen hyödyttää muita ja antaa tekijälle näkyvyyttä.

Miksi julkaista omia sisältöjä? Miksi julkaista avoimella lisenssillä? Missä tilanteissa ei pidä julkaista?

Linkkejä


Remiksaa avoimia sisältöjä uuteen muotoon

Avoimia sisältöjä voi usein myös muunnella ja yhdistellä muihin aineistoihin, siis remiksata. Käymme läpi, mitä remiksaus tarkoittaa, mitä se mahdollistaa sekä opettajan että oppilaiden työskentelyn kannalta, ja miten tekijät ja lähteet tulee mainita oikeaoppisesti.

Linkkejä


Vaadi oppilaitosjohdolta selkeät ohjeet tekijänoikeusasioihin

Tekijänoikeusasiat ovat paikoin hankalia, osin jopa niin epäselviä, ettei kukaan tiedä, miten jotakin lakipykälää pitäisi tulkita. Saako videoita esittää opetuksessa? Kukaan ei tiedä. On turhaa, että jokainen opettaja itse pähkäilee näiden asioiden kanssa. Jokaisen oppilaitoksen pitää kyetä laatimaan opetushenkilöstölle ohjeet siitä, mikä on sallittua ja mikä ei. Tarjoamme valmiin mallin ohjeeksi, jossa on eritelty sallitut asiat ja kielletyt asiat. Muutama asia pitää oppilaitoksessa selvittää ja pariin asiaan pitää oppilaitosjohdon ottaa kantaa, mutta sitten on ohje valmis ja vähentää opetushenkilöstön tämän asian vatvomiseen käyttämää arvokasta valmisteluaikaa.

Linkkejä


Koulujen tekijänoikeudet kuntoon, loppuwebinaari

KOTEK-hankkeessa on sparrattu eri oppilaitoksia hyödyntämään avoimia sisältöjä, tuottamaan avoimia sisältöjä ja ohjeistamaan opetushenkilöstöään tekijänoikeusasioissa. Esittelemme tulokset ja julkaisemme oppilaitoksissa käyttöönotettuja ohjeita sekä opettajien tuottamia avoimia sisältöjä.

Linkkejä

Kategoria Muut projektit

Kansallinen teematapahtuma Jaa jotain järjestetään viidettä kertaa 27.-31.3.2017 Open Education Weekin hengessä. KOTEK-hanke tarjoaa jokaisena viikonpäivänä aiheeseen liittyvän avoimen webinaarituokion.

Webinaareissa pääset kuulemaan viisi tarinaa siitä, miten ja miksi jakaa oppisisältöjä CC-lisensoituna. Viikon avaa eOppimiskeskuksen Kaisa Honkonen. Oman viestinsä kertovat Tero Toivanen, Anne Rongas, Matleena Laakso, Susanna Ånäs ja Jari Välkkynen.

Tero Toivanen: Sharing is caring – avoimien oppiresurssien merkitys ja mahdollisuudet opettajan työssä ja sen kehittämisessä

Webinaaritallenne 27.3.2017

Webinaarilinkkejä

Anne Rongas: Miksi jaan? Mitä saan? Oma polkuni Creative Commons -lisenssien pariin

Webinaaritallenne 28.3.2017

Webinaarilinkkejä

Matleena Laakso: CC-jakaminen hanketoimijana ja oman itsensä työllistäjänä. Työtarjoukset eivät vähene avoimesti jakamalla, päinvastoin.

Webinaaritallenne 29.3.2017

Webinaarilinkkejä

Susanna Ånäs: Wikimedia Suomi julkaisee tällä viikolla oppaan Creative Commons -lisensseistä. Webinaarissa esitellään uutta opasta.

Webinaaritallenne 30.3.2017

Webinaarilinkkejä

Jari Välkkynen: Mitä hyötyä opettajalle on CC-lisensseillä jakamisesta?

Webinaaritallenne 31.3.2017

Webinaarilinkkejä

Jaa jotain!

Jaa jotain -viikon tavoite on yksinkertainen: jaa jotain oppisisältöä Creative Commons-lisensoituna avoimesti saataville nettiin. Tiedota jakamastasi sisällöstä esim. Twitterissä tunnisteena #jaajotain.

Tempauksen avulla voimme osoittaa proaktiivisesti ja esimerkillä vapaaehtoisuuden voimaa oppisisältöjen jakamisessa.

Creative Commons -lisenssoinnin ohje

Toimintaa koordinoivat 2017 Suomen eOppimiskeskus ry:n KOTEK 5 -hanke sekä Otavan Opiston Suunta-tiimi. Mukana useita avointa oppimista ja opettamista edistäviä järjestöjä, organisaatioita, kansalaisliikettä ja yksityishenkilöitä.

Lisätietoja https://jaajotain.wordpress.com/ ja https://www.openeducationweek.org/

Linkit

Kategoria Muut projektit

Koulujen tekijänoikeudet kuntoon -hankkeen (KOTEK) tavoitteena on saada suomalaisten kaikkien asteiden koulutuslaitosten opetushenkilöstön tekijänoikeustietämys ajantasaiseksi ja oikeaksi. Monet opettajat rikkovat tekijänoikeuslakia joko tietämättään tai tarkoituksella, eikä opetushenkilöstölle järjestetä kunnollista perehdytystä tekijänoikeuksiin. Viimeisen vuosikymmenen aikana lisääntynyt monimuoto- ja etäopetus asettaa omia rajoituksiaan opettajien perinteisesti nauttimille erityisoikeuksille, joten opetuksen vapaudet tekijänoikeuden suhteen ovat entistä pienemmät. Toisaalta avointen sisältöjen yleistyminen verkossa, erityisesti Creative Commons -lisenssien yleistyminen, antaa opettajille ja opetukselle aivan uusia mahdollisuuksia sisältöjen hyödyntämiseen, jatkokehittämiseen sekä julkaisuun.

Verkossa on useita tekijänoikeustietoutta jakavia lähteitä, myös opetuskäyttöön. Erityisesti kopiraitti.fi-sivusto on varsin ansiokas kokonaisuus, joka kuitenkin jättää täysin käsittelemättä avoimet lisenssit ja niiden mahdollisuudet opetuksen mahdollisuuksien avaajana. KOTEKissa toisaalta pyritään antamaan opettajille oikea käsitys tekijänoikeuslain antamista mahdollisuuksista ja asettamista rajoituksista, toisaalta taas kannustaa avointen lisenssien ja avointen sisältöjen hyödyntämiseen sekä oppimateriaalin käytössä että julkaisussa.

KOTEK pyrkii tavoitteeseensa toisaalta oppikirjan, toisaalta hyvien työpajojen ja tietoiskujen avulla. Myös tiedotus omien ja yhteistyökumppaneiden verkostojen kautta on tärkeässä asemassa tietoisuuden lisäämisessä.

Kategoria Muut projektit

ktkKoulujen tekijänoikeudet kuntoon (KOTEK) -hanke järjestää syksyllä 2015 webinaarisarjan, jossa käsitellään viittä oppilaitosmaailmaan sijoittuvaa tekijänoikeusteemaa: 

 • 21.9.2015: Avointen sisältöjen hyödyntäminen opetuksen tukena
 • 5.10.2015: Itse tehdyn materiaalin julkaiseminen avoimena sisältönä
 • 26.10.2015: Remiksaa avoimia sisältöjä uuteen muotoon
 • 9.11.2015: Vaadi oppilaitosjohdolta selkeät ohjeet tekijänoikeusasioihin
 • 23.11.2015: Koulujen tekijänoikeudet kuntoon, loppuwebinaari

Webinaarit järjestetään maanantaisin klo 14-14.30 osoitteessa eoppimiskeskus.adobeconnect.com/kotek. Kukin webinaari sisältää 15 minuutin alustuksen päivän teemasta sekä 15 minuuttia keskustelua. Webinaarit ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Webinaarien alustukset tallennetaan eli niihin voi perehtyä myöhemminkin.

Tutustu webinaarien tarkempiin kuvauksiin >>>

Webinaarisarja löytyy myös Facebookista.

Syyskaudelle on luvassa lukuisia mielenkiintoisia webinaareja mm. digitaalisen oppimisen ja tekijänoikeuksien teemojen ympäriltä. Jo syyskuun ensimmäinen viikko tuo tullessaan ainakin kolme mielenkiintoista webinaaria:

Syyskuussa käynnistyy myös KOTEK-hankkeen webinaarisarja, jossa käsitellään mm. avointen sisältöjen hyödyntämistä opetuksessa sekä itse tehdyn materiaalin avointa julkaisemista. Lisätietoa webinaarisarjasta tulossa pian!

Lisää syksyn webinaareja sekä muita alan tapahtumia löytyy tapahtumakalenteristamme.

Upphovsrätten – Handbok för lärare ger en heltäckande bild av upphovsrätten och reder ut de vanligaste copyrightfrågor som lärarna stöter på i arbetet. Vilka material får läraren använda i sin undervisning? Vilka rättigheter har läraren och eleverna till sådant de själva producerat? Hur kan man lagligt utnyttja texter och bilder man hittar på nätet?

Upphovsrätten – Handbok för lärare tar upp upphovsmännens och användarnas rättigheter. Dessutom belyser boken de möjligheter ett öppet material ger och hur man kan utnyttja det i undervisningen. Boken kan användas av alla men riktar sig speciellt till dem som undervisar, producerar olika undervisnings- eller åskådningsmaterial eller håller föredrag.

Öppet webinarium

Kom med och diskutera upphovsrättsfrågor med bokens författare Tarmo Toikkanen och läromedelsredaktör Simon Strömgård på webinariet som hålls torsdag 28.11 kl. 15–16. På webinariet kan du lyssna eller delta i diskussionen. Webinariet är gratis, det enda du behöver är en internetuppkoppling och en dator eller en smarttelefon. Sista anmälningsdag är 26.11.2013.

Anmälan till webinariet Upphovsrätten – Handbok för lärare

Webinariets adress: http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/kotek

Tarmo Toikkanen är forskare, inlärningspsykolog, utbildare och företagare. Han är knuten till Aalto-universitetet.

Ville Oksanen är undervisande forskare, jurist och företagare. Ville Oksanen arbetar vid Aalto-universitetet.

Kategoria Projektit

Teksti Tarmo Toikkanen Aalto-yliopisto
Sanna Vilmusenaho

Valtaosa opettajista ei tunne tekijänoikeuksien toimintaa riittävästi. Tuskin yksikään tuntee niitä täysin. Viimeistään YouTube-videoiden esitysoikeuksien kohdalla loppuu varma tieto lakimiehiltäkin. Kuitenkin jokaisen opettajan pitäisi tuntea työhönsä liittyvät lait ja säädökset. Miten tilanne saataisiin korjattua? Asia on tehtävä helpommin omaksuttavaksi.

Vuonna 2011 Opettajan tekijänoikeusopas selitti asiat konkreettisesti ja selvällä suomen kielellä, mutta oli 140 sivua pitkä. Tätä seurasi vuosien 2011–2012 aikana blogissa julkaistut 74 viikon pulmaa, joissa vastattiin opettajien esittämiin kysymyksiin lyhyesti ja käytännönläheisesti. Mutta edelleenkin teksti tavoittaa vain ne, joita oikeasti asia kiinnostaa.

Keväällä 2012 syntyi idea hauskoista, lyhyistä sarjakuvista, jotka kertoisivat tekijänoikeuksista. Aihehan on herkullinen, sillä laista löytyy absurdeja tilanteita riittämiin. Käsikirjoitus, luonnostelu ja piirtäminen alkoi syksyllä ja julkaiseminen Opettajalehdessä sekä netissä tammikuussa 2013.

Näin syntyy sarjakuva

Ideointivaiheessa suunnitellaan miten tekijänoikeussäännöt soveltuvat hauskalla tavalla sarjakuvien muotoon. Sääntö pitää esittää yhden sivun sarjakuvissa mahdollisimman tiiviisti, mikä asettaa rajoituksia niin visuaaliselle kerronnalle kuin puhekuplien tekstien pituudellekin. Joka sarjakuvaan koetetaan saada loppuun yllättävä käänne. Sarjakuvaluonnoksessa selvitetään, pystytäänkö aihe esittämään yhdellä sivulla ja pitääkö informaatiota mahdollisesti karsia pois. Piirtäminen tapahtuu mustalla tussilla paperille, mutta viimeistely ja koostaminen tehdään digitaalisesti. Kun sarjakuva on valmis, lähetetään se luettavaksi ja kommentoitavaksi betalukijoille. Sarjakuvaa tehdessä saattaa aihe tulla tekijöille liian tutuksi eikä epäjohdonmukaisuuksia välttämättä monen työvaiheen jälkeen enää huomaa.

Viimeisten korjausten jälkeen sarjakuvaan lisätään vielä tekijöiden nimet, nettiosoite, bit.ly-lyhennetty QR-koodi sekä CC-lisenssin logo. Valmis sarjakuva lähetetään Opettaja-lehden toimitukseen painokelpoisena tiedostona. Verkossa julkaistavaan versioon upotetaan lisenssitiedot metatietoina. Sarjakuva julkaistaan sekä kuvana että PDF:nä. Netissä sarjakuva on interaktiivinen, eri elementtien toimiessa linkkeinä lisätietoihin ja lisäselityksiin.

Avoimesti verkossa

Kopiokissa julkaistaan avoimella CC BY -lisenssillä. Sitä saa siis kopioida, tulostaa, levittää ja muutenkin käyttää, kunhan tekijät mainitaan. Sarjakuvaa saa myös muokata, kääntää eri kielille ja yhdistellä muuhun aineistoon.

Lisätietoja

www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa

Kategoria SeOppi-artikkelit
23.08.2012

KOTEK-hanke

ktkKOTEK-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Suomen eOppimiskeskus ry:n hallinnoima hanke, joka tiedottaa ja kouluttaa tekijänoikeusasioita opetushenkilöstölle Suomessa. Tutustu hankkeen taustaan ja tavoitteisiin.

Asiantuntijana hankkeessa toimii Tarmo Toikkanen.


Ajankohtaista

Koulutusblogissa

KOTEK-hanke Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutusblogissa:


Koulujen tekijänoikeudet kuntoon - KOTEK 5

Tarvitsetko neuvoja tekijänoikeusasioissa? Pitäisikö koulusi ohjeet verkkojulkaisemisesta päivittää? Tarvitsevatko koulusi opettajat koulutusta avoimista verkkosisällöistä?

Vuosina 2016-2018 KOTEK-hanke sisältää viisi toimintamuotoa

Hankkeessa

 1. järjestetään työpajoja opettajien arjen tekijänoikeuskysymysten ratkaisemiseksi,
 2. tuotetaan työkirja koulumaailman tekijänoikeuscaseistä,
 3. kootaan aineistot avoimeksi verkkokurssiksi,
 4. selvitetään opettajien osaamisen nykytilaa tekijänoikeusasioissa,
 5. osallistutaan Open Education Weekiin järjestämiseen.

1: Työpajasta taitoa tekijänoikeuksiin -koulutukset

Työpajassa ratkotaan osallistujien tekijänoikeuspulmia alan asiantuntijan kanssa. Osallistujat laativat opetusaineiston tekijänoikeusopetuksensa tueksi. Rohkaisemme aineistojen avoimeen julkaisuun, jolloin niistä hyötyvät kaikki opettajat Suomessa. Asiantuntijat tarkastavat tuotetut aineistot. Budjetissa on varaus juristipalvelun käytölle, mikäli esiin tulee lakimiehen selvitystä vaativia pulmia. Työpajat ovat osallistujille maksuttomia.

Pajapäivän alustava rakenne

 • Ennakkotehtävä: omat tekijänoikeuspulmat
 • Johdanto pajapäivään, monilukutaitoon ja tekijänoikeuksiin
 • Kysely ja keskustelu tekijänoikeuksien vaikutuksista opetukseen
 • Asiantuntijan kanssa casejen purku
 • Oppimateriaalin tuottaminen asiantuntijan tuella

Lisätietoja koulutuksesta

2: Koulumaailman tekijänoikeuscaset työkirjaksi

Työpajoissa esitetyt oppilaitosten tekijänoikeuscaset ja niiden ratkaisut tuotetaan uudeksi työkirjaksi.

3: Tekijänoikeus-koulutusaineistot verkkokurssiksi

Koulutuksissa käytetään aiemmissa KOTEK-hankkeissa tuotettuja aineistoja, joita parannetaan ja julkaistaan verkkokurssimuodossa hankkeen lopussa.

4: Selvitys opettajien tekijänoikeusosaaminen

Selvitysraportti kokoaa opettajien näkemykset tilanteista, joissa nykyiset tekijänoikeusrajoitukset ja luvat haittaavat mielekästä opetustoimintaa. Raportti perustuu osallistujille tehtävään kyselyyn sekä pajapäivien keskusteluihin. Raporttia voidaan hyödyntää tekijänoikeuslakia tai opetuksen kopiointilupien ehtoja kehitettäessä.

5: Open Education Week 27.-31.3.2017

Open Education Week on kansainvälinen, vuosittainen teemaviikko. Hanke toteuttaa viikolle webinaarisarjan, jossa eri alojen asiantuntijat kertovat avoimesta opetuksesta ja tekijänoikeuksista. Viikko käynnistyy Jaa Jotain -päivänä, jolloin kannustamme ja ohjeistamme opettajia jakamaan tuottamiaan sisältöjä avoimena oppimateriaalina.

Open Education Week 2017 -webinaarit

Aikaisemmat KOTEK-webinaarit

2015 KOTEK-hanke järjesti 5 julkista webinaaria avoimista oppisiällöistä.

2011 Opettajan tekijänoikeusopas -webinaarit, joissa Tarmo Toikkanen ja Ville Oksanen tiivistävät koko tekijänoikeusoppaan sisällön puolen tunnin palasiin.

Historiaa

Suomen eOppimiskeskuksen KOTEK-hanke on tarjonnut julkisia webinaareja sekä räätälöityjä koulutuksia oppilaitoksille vuosina 2011-2015.

Taustaa

KOTEK-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Suomen eOppimiskeskuksen hallinnoima hanke, joka tiedottaa ja kouluttaa tekijänoikeusasioita opetushenkilöstölle Suomessa.


Koulujen tekijänoikeudet kuntoon -webinaarisarja 2015

KOTEK-hanke järjesti syksyllä 2015 viiden webinaarin sarjan.

Koulujen tekijänoikeudet kuntoon -webinaarit 2011

KOTEK-hanke järjesti syksyllä 2011 kaikkiaan 12 webinaaria, joiden tallenteet löytyvät YouTubesta.

Kategoria Muut projektit